16 oktober 2007

wat maakt iemand tot een leider?

Vorige week in de opleiding praatten we over wat iemand tot een uitmuntende leider maakt. We vergeleken de visie van de hele groep en kwamen tot de volgende eigenschappen die van een ‘gewone’ leider een excellente leider maken.

Het valt op dat het vooral de ‘attitude’, de manier van ‘zijn’ van de leider is die het verschil maakt. Dat aspect is blijkbaar nog veel doorslaggevender is dan de kennis en vaardigheden die een leider bezit.

Wil dat zeggen dat we niets kunnen ondernemen om een nog betere manager of leider te worden? Natuurlijk niet. Want een aantal vaardigheden kan je wel degelijk leren en verder ontwikkelen zodat ze je attitude versterken. Je rapport-skills verbeteren zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat je meer empathie ontwikkeld en een beter contact legt met je medewerkers. De NLP vooronderstellingen bestuderen en voor jezelf betekenis geven zal ervoor zorgen dat je krachtiger in het leven staat met een positievere instelling.

Wat zou jij kunnen doen om een nog betere leider of manager te worden?


Geen opmerkingen: