12 augustus 2007

5 mindsets voor de toekomst

Zoals iedereen weet, is onze wereld heel hard veranderd de laatste decennia. En dat vraagt ook een verandering in de capaciteiten die voor ons als mens belangrijk zijn om te overleven. Waar het vroeger belangrijk was om sterk te zijn en met je handen te kunnen werken, is het nu minstens even belangrijk om slim te zijn en met een computer te kunnen werken.

Ik zou zelfs nog een stapje verder willen gaan. Met louter intellectuele intelligentie kom je er ondertussen al niet meer. Meer en meer van het zogezegd moeilijk werk waar ‘slimme’ mensen voor nodig waren, wordt tegenwoordig overgenomen door computers. Zelfs bij een spelletje schaak wint een computer het van een mens.

In de nabije toekomst zal het dus enorm belangrijk worden als mens om de meer conceptuele vaardigheden te ontwikkelen. En daarmee bedoel ik dan zaken als emotionele intelligentie, creativiteit, verbanden leggen en het betekenis geven aan dingen.

Ook business-guru Howard Gardner beseft dit en beschrijft in zijn laatste boek de 5 mindsets voor de toekomst. Geen toeval dat volgens Gardner discipline, creativiteit, synthese, ethiek en respect de 5 belangrijkste vaardigheden zijn om succesvol te zijn.

Geen opmerkingen: