01 juni 2007

spiegeltje spiegeltje aan de wand...

Lijkt het alsof deze twee pratende mensen een goed rapport hebben? En waarom wel of niet?

Waar ik het vandaag over hebben wil, is de manier waarop mensen vaak onbewust elkaars gedrag spiegelen. En dat dat voor een beter rapport zorgt. Binnen de NLP wordt dit spiegelen vaak 'matchen' genoemd.

Om een beter rapport op te bouwen met iemand, helpt het vaak om heel subtiel één of meer van de volgende aspecten te matchen:
  • lichaamshouding
  • ademhaling (tempo)
  • stemgebruik
  • woordkeuze
Als je met iemand een gesprek begint, let er dan eens op hoe hij of zij staat of zit. En neem dan zo onopvallend mogelijk ongeveer dezelfde houding aan. Hou daarna de ander goed in de gaten om te kijken hoe hij reageert. In veel gevallen zal een gelijke houding het contact versterken. Zorg er wel voor dat jouw lichaamshouding natuurlijk en oprecht blijft overkomen en dat het veranderen van houding de ander niet opvalt. Als de ander bijvoorbeeld in kleermakerszit zit of voortdurend nerveus van houding verandert, kan je dat niet altijd spiegelen.

Waar je ook op moet letten, is of de andere persoon wel een 'matcher' is. Want sommige mensen houden (onbewust) helemaal niet van spiegelen en zullen zich, zonder dat ze weten waarom, ongemakkelijk voelen als iemand hen spiegelt. Zulke mensen zullen meestal ook direct van houding veranderen als jij hun houding spiegelt. Als je dit merkt, is het net een kwestie van niet dezelfde houding aan te nemen als de ander om jullie rapport te onderhouden.

Hetzelfde principe geldt voor gebaren, stemgebruik en woordgebruik. Vooral het matchen van iemands woordgebruik is iets heel krachtigs, waarover ik al eerder schreef. Met iemands stemgebruik spiegelen bedoel ik het overnemen van iemands spreek-tempo, intonatie, dialect, volume etc. Dit is iets wat we onbewust en automatisch doen als we lang genoeg met iemand praten. Wel een beetje oppassen met bewust iemands stemgebruik spiegelen, want dit komt al snel heel onnatuurlijk over en dan verlies je je rapport.

Met het spiegelen van iemands ademhaling, moet je nog harder oppassen. Want 'samen' ademen kan al snel voor een te sterke energetische band zorgen waardoor je in de emotie van de ander kan getrokken worden. Dus zeker niet zomaar het ademen beginnen matchen in een emotioneel gesprek. Integendeel, door net op een ander ritme te gaan ademen als de andere, kan je er tijdens een zwaar of heel persoonlijk gesprek voor zorgen dat je de nodige afstand bewaart.

Probeer het spiegelen van lichaamshouding eens voorzichtig in enkele minder belangrijke gesprekken. Merk je daardoor een verschil in het contact? Wat gebeurt er met de ander en met het gesprek in het algemeen?

Geen opmerkingen: