04 april 2007

waar brandt jouw lamp?


Ik kreeg van een medestudent NLP een heel leuk boekje over training geven. In "Where’s your spotlight?" vertelt Tim Andrews heel helder en vlot over dingen als doelen stellen tijdens je training, je training afstemmen op iedere deelnemer, het motiveren van deelnemers, interactie mogelijk maken en vooral het betekenis geven aan de training voor de deelnemers. Zoals de titel van dit boekje al onthult, gaat het er allemaal om waar je als trainer je aandacht (de spotlight) het meest op richt, op jezelf of op je deelnemers…

Waar richt jij je aandacht het meest op als je voor een groep staat? Op jezelf en je presentatie, nota’s of ideeën? Of op de groep die voor je zit?

Geen opmerkingen: