14 februari 2007

een stapje verder vragen

Pol: “Waarom heb jij eigenlijk een blog?”
Piet: “Ah, omdat ik graag schrijf en zo mijn schrijfsels kan delen met anderen.”

Wat denken jullie van vorig stukje (fictief) interview? Weten jullie hieruit waarom Piet een blog bijhoudt?

Pol: “Waarom heb jij eigenlijk een blog?”
Piet: “Ah, omdat ik graag schrijf en zo mijn schrijfsels kan delen met anderen.”
Pol: “En hoe komt het dat je zo graag schrijft?”
Piet: “Ik weet niet… Euh… Omdat dat gewoon plezant is, daar kan ik helemaal in opgaan en de tijd uit het oog verliezen.”
Pol: “En is dat belangrijk voor jou, er zo in kunnen opgaan?”
Piet: “Jaja, zeker! Dat is
voor mij een manier om bij mezelf te zijn en om mezelf uit te drukken, denk ik… En, euh… nu ik erover nadenk, helpt mijn blog me ook om dingen voor mezelf op een rijtje te krijgen.”.
Pol: “Ah, interessant. En wat brengt dat jou dan?”
Piet: “Euh, kweenie… (voelt en denkt even) Rust, denk ik.”

En wat denken jullie van dit stukje interview? Weten jullie nu waarom Piet een blog bijhoudt?

Wat ik hier even wil aantonen, is dat je door enkele eenvoudige vragen te stellen vaak heel veel te weten kan komen. Elk gedrag dat mensen stellen, heeft ergens een positieve intentie en vervult dus één of andere waarde die belangrijk is voor die persoon. Door op een spontane manier te vragen wat maakt dat iets belangrijk is, of wat een bepaald gedrag iemand oplevert, beginnen mensen na te denken over die achterliggende waarden.

De vragen die Pol aan Piet stelt, kwam ik niet alleen tegen in het NLP-wereldje, maar ook nog op
andere plaatsen. Als je bijvoorbeeld software bouwt en gaat onderzoeken hoe gebruikers een applicatie gebruiken, worden deze vragen ook aanbevolen. Door een gebruiker te vragen waarom hij bepaalde handelingen uitvoert, en daarna waarom dat belangrijk voor hem is, en dan eventueel nog eens wat dat hem dan weer oplevert, kom je heel veel te weten over de eigenlijke, dieperliggende waarde die je gebruiker wil vervullen door jouw applicatie te gebruiken. En als je dat weet als producent, kan je je software maximaal afstemmen op de belangrijkste waarden van je gebruikers. Wat dan weer zorgt voor supertevreden klanten…

Ik wil hier ook aan toevoegen dat je een conversatie zoals die tussen Pol en Piet niet zomaar overal en met iedereen kan hebben. Opdat mensen kunnen voelen en nadenken over positieve intenties achter gedrag en waarden die in het spel zijn, moet er een soort vertrouwensband en wederzijds respect zijn. En de ene mens is zich al bewuster van zijn drijfveren dan de andere, dus het is ook belangrijk dat je de mensen de tijd geeft om deze dingen
zelf te ontdekken.

Er bestaan technieken om dat wederzijdse respect en vertrouwen op te bouwen binnen een communicatie, ook als je voor de allereerste keer met iemand praat. Ik ben van plan om hierover binnenkort enkele dingen te schrijven op deze blog. In de tussentijd nodig ik je uit om de komende weken in je gesprekken met andere mensen eens te letten op de waarden die verscholen zitten achter wat mensen over zichzelf zeggen. En probeer eens met enkele spontane, eenvoudige vragen wat meer te weten te komen over die achterliggende waarden of over de positieve intentie achter het gedrag of de gewoontes van je gesprekspartner.

Geen opmerkingen: