26 januari 2007

ik wou dat ik dat kon...

Heb je het soms ook dat je iemand bezig ziet of hoort en dat je achteraf vol bewondering denkt “Waauw, ik wou dat ik dat ook zo goed kon”?

Wel, binnen NLP is er een techniek die het mogelijk maakt om vrij snel bepaalde vaardigheden van mensen over te nemen. ‘Modelleren’ heet dit concept. Eigenlijk ligt dit modelleren zelfs aan de basis van NLP. NLP ontstond namelijk toen Grinder en Bandler in de jaren ’70 enkele experten in communicatie en veranderings-processen begonnen te bestuderen. Ze analyseerden het gedrag en denken van die mensen om te achterhalen hoe en waarom ze nu net zo goed waren in wat ze deden. Uit deze modelleringen ontstonden de eerste NLP technieken…

Aangezien het modelleren zo belangrijk is binnen NLP, is het uitvoeren van een modellering de eindproef van de opleiding die ik volg. Ik zal dus tijdens de rest van het schooljaar een bepaalde vaardigheid die me inspireert bij iemand onderzoeken en eventueel overnemen. Ergens in augustus zal ik klaar zijn en mijn resultaat presenteren aan de groep en de trainers

Ik kijk er naar uit en ben al volop aan het nadenken over de eerste stap: wat wil ik van wie modelleren? Ik moet heel precies en concreet kunnen omschrijven wat het is dat ik wil modelleren vooraleer ik verder kan met het proces. Later volgen dan interviews met ‘het model’ om te achterhalen hoe hij of zij dat precies doet. Wat en hoe moet je denken om die bepaalde vaardigheid te beheersen? Waarvan moet je overtuigd zijn? Hoe moet je binnenkomende informatie filteren en interpreteren? Wat moet je belangrijk vinden? Allemaal vragen waarop ik een antwoord zal proberen te formuleren tijdens de modellering. Maar dat is voor later, eerst onderzoeken wat ik precies wil modelleren en van wie.

Ik hou julie op de hoogte!

PS: Wat (en wie) zou jij kiezen als je eender welke vaardigheid of eigenschap van iemand zou kunnen overnemen?

Geen opmerkingen: