06 mei 2007

voor jezelf of voor de ander?

Heb jij soms ook het gevoel dat je weer eens niet genoeg aan jezelf gedacht hebt en dingen beloofd of gedaan hebt waar je geen zin in hebt? Dat je je ‘laten doen’ hebt door iemand anders?

Of maak je soms het omgekeerde mee? Zodat je achteraf spijt hebt dat je teveel aan jezelf dacht en je niet wat meer met de mening van iemand anders rekening hield?

Wel, dan zal je de technieken die ik in deze post wil uitleggen heel goed kunnen gebruiken. Ik wil het namelijk hebben over wat ze in de NLP ‘sort by self’ en ‘sort by other’ noemen.

Je kan de mate waar in je in een gesprek voor jezelf opkomt of aan het belang van de andere denkt heel sterk beïnvloeden door je lichaamstaal en stemgebruik. En door je intentie.

Als je aan je eigen belang wil denken in een gesprek, leun dan lichtjes naar achteren toe en zorg ervoor dat de gebaren die je maakt naar jezelf toe bewegen. Dus geen weidse armgebaren naar buiten of naar de ander toe, maar eerder kleinere bewegingen die naar jezelf toegaan. Zoals bijvoorbeeld naar jezelf wijzen of je hand naar je borst toe brengen terwijl je zegt wat jij wil of denkt. Zorg er ook voor dat je je zinnen ‘afmaakt’ en zelfverzekerd overkomt door je intonatie op het einde van je zinnen te laten dalen. Een stijgende intonatie komt vragend over en zal de andere meer kans geven in te pikken op wat je zei. Gebruik ook woorden die meer op jezelf dan op de ander slaan en praat vooral vanuit de eerste (ik) persoon. Praat minder over wat het voordeel van de andere is in de gegeven situatie en praat vooral over je eigen belangen en doelen.

Als je jezelf wat meer aan de kant wil zetten en het gesprek vooral rond de andere wil laten draaien, gebruik je je lichaam en stem net op de omgekeerde manier. Zorg dat je lichtjes voorover leunt en laat je gebaren in de richting van de ander (of zeker naar buiten toe) bewegen. Door je intonatie op het einde van je zinnen te laten stijgen, laat je de zaken meer open en zal de andere heel makkelijk kunnen inpikken. Denk en praat vooral over wat de andere uit de situatie kan winnen en gebruik ook meer de derde persoon (jij).

Het is heel handig als je deze beide manieren van communiceren beheerst, want dan kan je bewust kiezen of je voor jezelf opkomt in een gesprek of net niet. Oefening baart kunst en met deze technieken kan je heel makkelijk zelf experimenteren. Probeer het maar eens en je zal zelf ervaren dat deze kleine veranderingen aan je stem en lichaamstaal een groot effect op je communicatie zullen hebben. Laat me weten hoe het gaat!

Geen opmerkingen: